ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 : [04 ธันวาคม 2560] Դҹ 28
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 : สพป.อำนาจเจริญ [01 ธันวาคม 2560] Դҹ 36
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการตำแแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือ : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 3443
ข้อมูลหน่วยงาน/โรงเรียนในสังกัด จำนวน 255 หน่วยงาน : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 229
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 1050
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 333
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 258
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 140
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Computer for Classroom CC) ด้วยวิธี : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 28
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) ประจำ : [12 ตุลาคม 2560] Դҹ 42

ʴǷ 1 ֧ 10 ҡ 10 ¡