ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืิอกสรรเป็นพนักานราชการ กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาข : [22 กุมภาพันธ์ 2561] Դҹ 75
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม : [22 กุมภาพันธ์ 2561] Դҹ 18
20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560 : [02 กุมภาพันธ์ 2561] Դҹ 129
บัญชีตำแหน่งว่างและความต้องการสาขาวิชาเอกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (เพิ่มเติม) : [23 มกราคม 2561] Դҹ 458
สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/พอดี/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกั : [23 มกราคม 2561] Դҹ 231
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 : [23 มกราคม 2561] Դҹ 315
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : สพป.อำนาจเจริญ [20 ธันวาคม 2560] Դҹ 127
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [20 ธันวาคม 2560] Դҹ 24
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ : สพป.อำนาจเจริญ [19 ธันวาคม 2560] Դҹ 38
ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 : [04 ธันวาคม 2560] Դҹ 132

>
˹ش >>
ʴǷ 1 ֧ 10 ҡ 19 ¡