test1 : สพป.อำนาจเจริญ [20 เมษายน 2561] Դҹ 4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษ : สพป.อำนาจเจริญ [10 มีนาคม 2561] Դҹ 1800
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน : [09 มีนาคม 2561] Դҹ 642
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม : [22 กุมภาพันธ์ 2561] Դҹ 698
20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560 : [02 กุมภาพันธ์ 2561] Դҹ 338
บัญชีตำแหน่งว่างและความต้องการสาขาวิชาเอกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (เพิ่มเติม) : [23 มกราคม 2561] Դҹ 790
สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/พอดี/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกั : [23 มกราคม 2561] Դҹ 495
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 : [23 มกราคม 2561] Դҹ 520
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : สพป.อำนาจเจริญ [20 ธันวาคม 2560] Դҹ 193
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [20 ธันวาคม 2560] Դҹ 70

>
˹ش >>
ʴǷ 1 ֧ 10 ҡ 21 ¡